• 1067 Budapest, Csengery utca 68/B, 4. emelet
 • +36 30 9346 528
 • Adó 1%
 • Alfavit Oktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány
 • A kedvezményezett adószáma: 18192720-1-42

A «Kis Forrás» gyermek stúdió foglalkozásai hetente háromszor kisebb csoportokban zajlanak:

kedd - 17.00-18.30
csütörtök - 17.00-18.30
szombat - 9.00-10.30 és 11.00-12.30

A tanítás alapvető formája az orosz nyelvű játékos foglalkozások, melyeken következetesen és szisztematikusan a gyerekek széles ismereteket szereznek a környező világról, az alapvető számtani fogalmakról, a zene tárházáról; ennek eredményeként gyakorlattá formálódik a megszerzett tudás és a csoportos munka képessége.

Nagy figyelmet kap a gyerekek zenei fejlesztése. A foglalkozásokon a gyerekek énekelnek, zenés játékokat tanulnak, ismerkednek az orosz tánc elemeivel.

Előbbieken kívül az órákon kiszíneznek olyan képeket, melyek megfelelnek az óra tematikájának, ezeket átbeszéljük, ami nagyban hozzájárul a beszédkészségük fejlesztéséhez valamint a szókincsük bővítéséhez. Fentieken túl applikációkat, különböző figurákat és tárgyakat készítenek az ünnepségekhez, ezáltal fejlődik a kéz finom motorikus készsége.

Minden ünnepre különleges programmal készülnek, a szüleik és a stúdió vendégeinek tiszteletére.

A foglalkozásokat a tapasztalt, okleveles pedagógus vezeti.

A «KIS FORRÁS» – célok, a foglalkozások anyaga

A csoportos foglalkozásokon figyelembe vesszük, hogy a gyerekek többsége kifelezetten kétnyelvű, ezért az óra anyagát gondosan választjuk ki, figyelemmel kisérve beszédjük szintjét, szókincsüket, alkalmazunk olyan tanítási módszereket, melyek olyan elven alapulnak, amik biztosítják az egyszerű és érthető dolgoktól fokozatosan nehezedő tudásszintig történő eljutást.  Mindezt rendszeres ismétlés valamint mélyebb tanulás keretén belül történik. Az éneklés, a zenés játékok és a tánc segítik megszeretni a zenét, dalokat, fejlesztik a zenehallgatás képességet, oktatják a különféle eltérő jellegű zene megkülönböztetését, a szép, helyes és esztétikus mozgást, egyúttal pozitívan befolyásolják a hallás, a tüdő, a hangszálak fejlődését.

A «KIS FORRÁS» gyermek stúdió foglalkozásai által megvalósul a gyerekek orosz szókincsének bővítése, a beszédkészségük fejlesztése, ezeken felül az órák jó hatást gyakorolnak a gyerekek általános, intellektuális, emocionális fejlődésére.

Ismeretes, hogy a leghatékonyabb és legeredményesebb tanulás a játékban valósul meg.

A foglalkozásokon a következő játékos tevékenységeket folytatjuk:

 • A gyermek szójátékok
 • Szerepjátékok
 • Játékok a számokkal
 • Logopédiai mondókák
 • Találós kérdések
 • Zenei foglalkozások
 • Rajzolási és művészeti tevékenység
 • Ismerkedés a klasszikus orosz népi mesékkel
A „KIS FORRÁS” gyermek stúdió

A „KIS FORRÁS” gyermek stúdió